گات ها

با هم همبسته باشید ، با همه اشوان و پاکان همبسته باشید ، با همه نیکوکاران همبسته باشید ، همیار و همیشه فرخ باشید ، و همیشه شاد و خرم و دارای آرامش پیروزمندانه باشید . با کم گناه همیار باشید ، با ثوابکار همیار

کهن ترین سرودهای ایرانیان


اوستا

کهن ترین سرودهای ایرانیان

نمونه ای از دین دبیره یا نگارش اوستایی یا خط اوستایی

درباره ی نام اوستا

اَهونَوَد گاه

اُشتَوَد گاه

سِپَنتمَد گاه

وُهوخشتَر گاه

وَهیشتوایشت گاه

 هات 28

 هات 43

هات 47

 هات 51

هات 53

 هات 29

هات 44

هات 48

   

هات 30

 هات 45

 هات 49

   

هات 31

 هات 46

هات 50

   

هات 32

       

هات 33

       

هات 34

       

سرآغاز یسنا

هات 62

هات 41

هات 23

هات 12

هات 1

هات 63

هات 42

هات 24

هات 13

هات 2

هات 64

هات 52

هات 25

هات 14

هات 3

هات 65

هات 54

هات 26

هات 15

هات 4

هات 66

هات 55

هات 27

هات 16

هات 5

هات 67

هات 56

هات 35

هات 17

هات 6

هات 68

هات 57

هات 36

هات 18

هات 7

هات 69

هات 58

هات 37

هات 19

هات 8

هات 70

هات 59

هات 38

هات 20

هات 9

هات 71

هات 60

هات 39

هات 21

هات 10

هات 72

هات 61

هات 40

هات 22

هات 11

هرمزد یشت

خورشید یشت

رشن یشت

اشتاد یشت

هفتن یشت کوچک

ماه یشت

فروردین یشت

زامیاد یشت

هفتن یشت بزرگ

تیر یشت

بهرام یشت

هوم یشت

اردیبهشت یشت

گوش یشت - درواسپ یشت

رام یشت

ونند یشت

خرداد یشت

مهر یشت

دین یشت

هادُخت نَسک
پیوست یشت ها

آبان یشت

سروش یشت هادخت

ارت یشت
اشی یشت

 

کرده ی نوزدهم

کرده ی سیزدهم

کرده ی هفتم

کرده ی یکم

کرده ی بیستم

کرده ی چهاردهم

کرده ی هشتم

کرده ی دوم

کرده ی بیست ویکم

کرده ی پانزدهم

کرده ی نهم

کرده ی سوم

کرده ی بیست ودوم

کرده ی شانزدهم

کرده ی دهم

کرده ی چهارم

کرده ی بیست وسوم

کرده ی هفدهم

کرده ی یازدهم

کرده ی پنجم

کرده ی بیست وچهارم

کرده ی هیجدهم

کرده ی دوازدهم

کرده ی ششم

پیشگفتار وندیداد

فرگرد نوزدهم

فرگرد سیزدهم

فرگرد هفتم

فرگرد یکم

فرگرد بیستم

فرگرد چهاردهم

فرگرد هشتم

فرگرد دوم

فرگرد بیست ویکم

فرگرد پانزدهم

فرگرد نهم

فرگرد سوم

فرگرد بیست ودوم

فرگرد شانزدهم

فرگرد دهم

فرگرد چهارم

 

فرگرد هفدهم

فرگرد یازدهم

فرگرد پنجم

 

فرگرد هیجدهم

فرگرد دوازدهم

فرگرد ششم

 

پنج گاه

پنج نیایش

 

سی روزه ی کوچک

هاوَنگاه

خورشید نیایش

سه نیایش آغازین

سی روزه ی بزرگ

رَپیثوینگاه

مهر نیایش

نیرنگ کُشتی بستن

آفَرینگان ِگاهان

اُزَیرِنگاه

ماه نیایش

سُروش باژ

آفَرینگان ِ گَهَنبار

اَویسروثریمگاه

اَرِدویسوربانو نیایش - آبان نیایش

هوشبام

آفَرینگان ِ رَپیثوین

اُشَهینگاه

آتش بهرام نیایش

 


برای دیدن متن دین دبیره (خط اوستایی) در نوشتارهایی که به دین دبیره هستند، باید قلم (فونت) آن را از ایــنــجـا بگیرید و در شاخه ی قلم های سیستم عامل خود (برای مثال : C:\WINDOWS\Fonts) قرار دهید.

بخش اوستا در تارنما در دست ساخت می باشد

بخش اوستا ی تارنما در دست ساخت می باشد


برای بخش اوستا از بن نوشت های زیر بهره برده ایم:

اوستا، کهن ترین سرودهای ایرانیان - گزارش و پژوهش جلیل دوست خواه
گات ها - حسین وحیدی
گات ها - استاد ابراهیم پورداوود
تارنمای Avesta - Zoroastrian Archives


تازه ترین نوشتارهای افزوده شده به این بخش :


  
نویسنده : gatha ; ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱۳

← صفحه بعد