گات ها

با هم همبسته باشید ، با همه اشوان و پاکان همبسته باشید ، با همه نیکوکاران همبسته باشید ، همیار و همیشه فرخ باشید ، و همیشه شاد و خرم و دارای آرامش پیروزمندانه باشید . با کم گناه همیار باشید ، با ثوابکار همیار

کهن ترین سرودهای ایرانیان

اوستا کهن ترین سرودهای ایرانیان   درباره ی نام اوستا   اَهونَوَد گاه اُشتَوَد گاه سِپَنتمَد گاه وُهوخشتَر گاه وَهیشتوایشت گاه  هات 28  هات 43 هات 47  هات 51 هات 53  هات 29 هات 44 هات 48     هات 30  هات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 85 بازدید

کهن ترین سرودهای ایرانیان

اوستا کهن ترین سرودهای ایرانیان درباره ی نام اوستا اَهونَوَد گاه اُشتَوَد گاه سِپَنتمَد گاه وُهوخشتَر گاه وَهیشتوایشت گاه  هات 28  هات 43 هات 47  هات 51 هات 53  هات 29 هات 44 هات 48     هات 30  هات ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 80 بازدید
اسفند 91
1 پست
_bombay
1 پست
اوستا
1 پست
هیربد
1 پست
_زرتشت
1 پست
مانتره
2 پست
دیو
1 پست
پری
1 پست
اژدها
1 پست
گاتها_
1 پست
اشوزرتشت
2 پست
گات_ها
3 پست