گات ها و سخنان اهل خرد درباره ی زرتشت

گات ها در بر دارنده ی سروده های زرتشت است واز کهن ترین بخش های اوستا به حساب می آید . گات ها جمع گات به معنی شعر با نظم است.در زبان فارسی به آن گاه می گویند که در موسیقی امروزی گاه به معنی آهنگ ونت موسیقی نیز کاربرد دارد.

در اوستا از گات های زرتشت به نیکی یاد شده در یسنای ۵۷ که به ستوت یشت معروف است آمده: ما می ستاییم کسی را که برای نخستین بار گات های آشوزرتشت را بسرود .

از دلایل اهمیت گات ها می توان گفت که در گات ها تمام اصول دین وآموزش های کیش زرتشت درآن جای گرفته است.

گات ها دارای پنج بخش است که روی هم به هفده (ها) یا (هات) تقسیم شده

گات های پنج گانه عبارتند از:

اهنود

اشتود

سپنتمد

وهوخشتر

وهیشتوایشت

کتاب های دیگر اوستا عبارتند از:

یسنا- ویسپرد- یشت ها- وندیداد- خرده اوستا

گات ها یا سروده های زرتشت را می توانید از اینجادانلود کنید.

 

سخنان چند تن
از دانشمندان و فیلسوفان بزرگ جهان درباره زرتشت، پیامبر ایرانی

رابیندرنات
تاگور(شاعر بلند آوازه هندی):
زرتشت بزرگترین پیامبر پیشکسوت بود که راه آزادی
انتخاب در امور اخلاقی را به روی آدمی گشود؛

ویل دورانت: جنبه اخلاقی آیین زرتشت،عالی تر و شگفت انگیزتر از
جنبه الهی آن است؛

پروفسور
جیمزدار مستتر(باستان شناس مشهور):
آیین زرتشت در بهترین مفهومش آیین زندگی
است،این مذهب دو چیز به بشریت هدیه کرده است.وظیفه ی اخلاقی و امید، مردی که با
این دو سلاح مسلح باشد میتواند با خونسردی به چهره زندگی و سرنوشت بنگرد؛

فردریک
ویلهلم نیچه(فیلسوف بزرگ آلمانی) :
زرتشت نخستین کسی بود که در پیکار نیکی و بدی،
اخلاق را در عبارات حکمت عقلی بیان نمود و این است کار نمایان زرتشت؛

هگل(دانشمند
آلمانی):
راستی، پایه ی فرهنگ اهورایی و ریشه ی اخلاق فاضله است؛

ویل دورانت :
انسان مطابق با تعلیمات زرتشت، سرباز پیاده ی شطرنج نیست که در جنگ جهانگیر دائمی،
بدون اراده خود در حرکت باشد بلکه آزادی اراده دارد؛

فیثاغورس :بر
طبق تعلیمات زرتشت، خداوند با راستی یکساناست؛

استاد
پورداود:
زرتشت در میان اقوام هند و اروپا نخستین و یگانه پیامبری است که آیین
یکتا پرستی آورد؛

پروفسور
اشپیگل :
زرتشت و دوران او، از مهمترین دورانهای رشد و تکامل آدمی محسوب میشود و
آیین زرتشت، دینی است که از پیروانش می خواهد از کشتن بی جهت حتی حیوانات ُخودداری
کنند و این دستور در آن هنگام داده شده که اجداد فرانسوی ها و انگلیسیها عادت
داشتند، قربانی های انسانی را تقدیم خدایان خونخوار خود بنمایند؛

ر.س.رینر :
زرتشت یکی از بزرگترین نوابغ دینی است که بشریت تا کنون دیده است؛

هگل(دانشمند
آلمانی) :
در آیین زرتشت خداوند دارای شکوه وزیبایی است و این محبوبیت به خاطر
نیکی آن است….خدای زرتشت عین نیکی است؛

گیگر: دین
زرتشتی پاکترین و متعالی ترین آیینی است که تا کنون در دنیا به وجود آمده است؛

فرانسیس
گرانت :
زرتشت کار را مقدس وآنرا عالیترین جلوه تلاش انسان برای خدمت به پروردگار
می داند. می توان گفت شاید در تمام جهان کیشی وجود نداشته باشد که برای کار و
فعالیت به عنوان وسیله ای برای رستگاری،چنین شکوه و جلالی قائل شده باشند؛

روژه
گارودی(دانشمند فرانسوی) :
بر این باورم که پیامبران الهی هیچ یک پیامی بیش از
گفتارنیک ، پندارنیک و کردار نیک نیاورده اند که اگر در این مورد با من هم عقیده
باشی، باید بگویم که هیچ کدام زیباتر و بهتر از زرتشت آنرا بیان ننموده است؛

موریس
مترلینگ :
قوانین اخلاقی ای که زرتشت تعلیم داده یکی از عالی ترین و ساده ترین
مقررات اخلاقی جهان است؛

رابیندرانات
تاگور(شاعر بلند آوازه هندی) :
با اینکه زرتشت در میان کسانی که به اجرای مراسم
مربوط به جادو وجنبل معتقد بودند گرفتار شده بود،اما در آن ایام تاریک وتهی از عقل
و خرد، اظهار داشت که حقیقت دین در اهمیتی است که آن دین از نظر اخلاق دارد و نه
در اجرای مراسم ظاهری که دارای ارزش موهوم خیالی است؛

روژه گارودی
:
زرتشت نخستین پیکره ساز عظمت انسانی، بعد تازه ای به آدمی بخشید ، بعدی به
استواری ستون فقرات و به دوری قطب، که با آن انحرافات طبیعت را برای انسان ریشه کن
کرد و آنرا در اختیار تاریخ نهاد. به یمن این جهد ملکوتی است که انسان توانست
پیامبرانه در آینده و سرنوشت خویش دخیل باشد؛

رابیندرانات
تاگور(شاعر بلند آوازه هندی):
زرتشت سرود یگانگی می خواند و مرا که خود شاعر و
سرود سازم، بی اختیار به سوی نغمه ی آسمانی خود جلب می کند؛

گستاولوبون
:
باید اقرار کرد که در بین ادیان باستان،هیچکدام از دین زرتشت روحانی تر و اخلاقی
تر و منزه تر از مراسم و آداب خرافات نیست؛

رابیندرنات
تاگور:
زرتشت بزرگترین پیامبری است که در بدو تاریخ بشر ظهور نموده و به وسیله
فلسفه خود بشر را از بار سنگین مراسم ظاهری آزاد ساخت و با کمال جدیت در بر
انداختن آن کوشیده و اساس مذهب خود را بر تعالیم اخلاقی نهاد؛

ساموییل
لنک(دانشمند انگلیسی):
حقیقت آیین زرتشت به طورشگفت انگیزی پس از قرن های متمادی
امروز مطابق با علوم و کشفیات تازه است. این آیین با وجود آنکه زمان زیادی ازآغاز
آن گذشته است به گونه ای اساس آن محکم و درست به جا مانده که به خوبی می تواند
نیازهای مادی و معنوی امروزه بشر را رفع نموده ، لوازم یک زندگی سعادتمند نیکی را
فراهم آورد و می تواند به آسانی اختلافات بین ایمان و عقاید مذهبی را با علوم و
کشفیات جدید مرتفع سازد؛

پروفسور
ویتنی(دانشمند امریکایی):
ایران در آن زمان برای جهان قوانین وضع نمود و مذهب به
وجود آورد و این مذهبی است که در اوستای زرتشت بیان شده است؛

میلز(یکی از
نام آورترین ایران شناسان):
سروهای زرتشت نخستین کوشش روشن و گویا را برای به
ساختن و نو کردن دل مردمان در بردارد و امروز هم در همه دین های ما زنده است و
شاید آینده نیز بدان آویخته باشد. این سرودها به راستی در منش یکه و بی همتا است و
منش هرگز پیر نمی شود. بر جهان امروز است که آن ها را به کار بندد؛

مری
بویس(باستان شناس و دین پژوه انگلیسی) :
دین زرتشتی در تاریخ ادیان جایگاه ویژه ای
دارد و سرچشمه های آن را چه بسا بتوان تا روزگار هند و اروپاییان پی گرفت.آموزه
های زرتشت که جنبه های روحانی و اخلاقی والایی دارند ، مطالعه این دین کهن را بسی
مسرت بخش می سازند؛

هگل: نور
دانش برای نخستین بار با پیدایش زرتشت در تاریخ آغاز به درخشش کرد؛

فرانسیس
پاورکوب:
مشکل است تصور کنیم اگر زرتشت وجود نمی داشت، باور های بشر،اکنون به چه
صورت بود؛

ویدن گرن(شرق
شناس مشهور سوئدی):
هنگامی که آیین یهود ،مسیحیت و اسلام را مورد بررسی قرار دهیم ،
درمی یابیم زندگی مذهبی مردم باستان به ویژه از زمان شاهنشاهی هخامنشیان به طور
قطع، تحت نفوذ آیین زرتشت بوده است؛

مترلینک:
پژوهش در آیین زرتشت از لحاظ مسیحیان خیلی جالب توجه است ، زیرا سه چهارم و حتی
بیشترباور مسیحیان از ایرانیان گرفته شده است؛

نقل از :www.TarikheMa.ir

/ 0 نظر / 25 بازدید