گات ها

گان ها برای کسانی است که میخواهند بگونه ای مستقیم و بی واسطه و فوری وارد جهان بینی زیبا و پر از نور زرتشت شده و دیدگاه خود را به زندگی و جهان هستی از نو بازسازی کرده و به راز پی ریزی یک زندگی خوشبخت و یک جامعه پیشرو آشنا شوند.

/ 0 نظر / 30 بازدید