زبان های اوستایی

زبان های اوستایی

 
 زبان های ایرانی به گروهی از زبان ها گفته میشود که در میان قبیله و ملت هایی که تا حدی از نظر فرهنگ با یگدیگر پیوستگی داشته اند ,کاربرد دارد . زبان هایی که اکنون این ملت ها بدان سخن میگویند از دیدگاه دستور و واژگان  با یکدیگر متفاوت است اما دانش زبان شناسی تطبیقی با استفاده از قواعد تحول زبان ,نشان میدهد که این زبان ها گویش از یک زبان کهن جدا شده و ریشه ی واحدی دارند . این زبان مادر  را که زبان ها و گویش های دیگر ایرانی از ان منشا گرفته است,"ایرانی باستانی" میگوییم و هر چند حتی یک واژه از ان  باقی نمانه است اما به کمک دانش تطبیقی زبان ها می توان اصل ان را باز سازی کنیم.مر دمی که به زبان ایران باستان سخن میگفتند ساکنان نخستین منطقه ای هستند که محدوده ی جغرافیایی ان به درستی مشخص نیست . احتمال بیشتر ان است که در  منطقه نزدیک به در یا چه ی خوارزم "ارال "کنونی در کرانه های سیر در یا "سیحون "و امو دریا
  جیحون به صورت قبیله ای زندگی میکر دند و در حدود هزاره ی نخست پیش از میلاد  به کوچ های جمعی  پر داخته اند و در این کوچ ها زبان مادری خود را به سر زمین های جنوب و مغرب نیز  برده اند و به اقوامی که در سر راه خویش به انان بر خورده اند  به اتشی یاجنگ فرهنگ و زبان خود را داده اند.از این اقوام امروز ساکنان ایران و افغانستان و بخش هایی از کشور های اسیای مرکزی را میشناسیم .بعد ها در ایران دو قوم ماد و پارس را میابیم که هر یک در دوره ای به تشکیل حکومت در داخل ایران موفق شدند . نخستین تیره دولت ماد را در غرب ایران و تیره ی دوم دولت هخامنشی را در غرب و جنوب غرب تشکیل دادند.تیره ی دیگری از اقوام که پارت باشند مدتها زندگی با توام با پرورش اسب و گوسفند داشتند  وبعد ها در خراسان یعنی شرق سکونت گزیدند و دولتی تشکیل دادند و حدود پانصد سال دوام یافت.  زبان  ماد ها وپارس هاو پارت ها را در اصطلاح زبان شناسی زبان های ایرانی غربی می گویند زبان ماد هاو پارت ها با یکدیگر مشابهت هایی دارد و ان را از زبان پارس یعنی هخامنش و ساسانیان جدا میکند. از این رو انها شاخه ی شمالی و زبان های غربی و فارسی باستان "زبان کتیبه های هخامنشی " را شاخه جنوبی  زبان های غربی می شمارند. از زبان مادی جز شماری از واژه های پراکنده که در کتیبه های هخامنشی به کار رفته است نشانی در دست نیست.بازمانده ی انها را در گویش های کردی ایران نیز میتوان  جستو جو کرد.  
نقل ازhttp://tarikh-0098.blogfa.com
/ 1 نظر / 31 بازدید