گات ها در یک نگاه

گاتها چیست ؟!!

گاتهای مقدس ، سرودهای آسمانی حضرت زرتشت می باشد . گاتها در بر دارنده آموزشهائی است که جهانیان را بسوی زندگانی بهتر راهنمایی می کند . گاتها راه و روش زندگی سالم را می آموزد و همچنین بیانگر آموزشهایی است که آدمی را یاری می دهد تا از بهترین ها در زندگی بهره مند شود . دکتر پیتاوالا، در کتابش بنام روشنایی از ایران باستان راه رسیدن به خدا را با روش اشوزرتشت به سبک بسیار زیبا و بگونه نردبانی ترسیم نموده است .

گام نخست : وهومن ( اندیشه نیک یا فکر نیکو )

گام دوم : اشاوهیشتا ( بهترین نیکوکاری )

گام سوم : خشتراوئیرا ( نیروی خدائی و شهامت روانی )

گام چهارم : سپنتا آرمیتی ( خرد خدائی )

گام پنجم : هائورواتا ( خود شناسی )

گام نهایی : امرتات ( بی مرگی و بخدا رسیدن )

__________________

/ 0 نظر / 25 بازدید