شعرهای زرتشت پاک

در مورد گات ها(شعرهای زرتشت پاک)«بی تردیدگاتها یک جواهر بزرگ و درخشان است که به بشریت تقدیم شده است.»

«ولتر»«گاتها» یادگار ارزنده و ابدی زرتشت به انسان می باشد، بنا به گفته گاتها خداوند انسان را موجودی با شعور و آگاه آفریده و به او قوه ادراک و تمیز برای انتخاب راه و تعیین سرنوشت خویش را عطا کرده است. آنچه در گاتها بسیار جالب توجه است چگونگی خلقت خداوند است. در تورات که پایه ادیان دیگر قرار گرفته به تبعیت از میتولوژی های سومری و دیگر مذاهب قدیم ، خدایان چون انسان عمل می کنند و جریان خلق موجودات به زبان اسطوره بیان می شود. ابتدا خدای بدون جهان وجود دارد و سپس شروع به خلق گیتی می نماید و به ترتیب هر روز یک از جهان را می آفریند و در شش روز کار خود را انجام داده و در روز هفتم به استراحت می پردازد. در گاتها هیچ اثری از این خلقت اسطورهای نیست و به چگونگی خلقت ، آغاز و پایان ان ، مراحل خلقت... اشاره ای نمی شود. خدا قدرت محرکه عالم است و از جهان جدا نیست ، زمان و مکان به صورت مبهمی با هم ترکیب شده که قابل توصیف نمی باشد. خلقت انسان نیز صورت کارگاهی ندارد.اگر فقط به گاتها توجه کنیم و در نظر بگیریم که این یک مجموعه سرودهایی است که در سه هزار و پانصد سال قبل تنظیم گردیده و به زبان شعر آن روز راه زندگی شایسته در آن مطرح شده است و ذهن خود را به کلی از غیر گاتها خالی نماییم هیچ مسئله اسرار آمیز و متافیزیکی درسرود زرتشت نخواهیم یافت و هر چه تا کنون در این مقوله به پیام زرتشت نسبت داده شده است فاقد پایه گاتهایی است و به هیچ عنوان نمی توان آن را با اتکاء به گفتار زرتشت به اثبات رساند ، مگرآنکه به پیشداوری اوستایی(اوستای متاخر)متوسل شویم.در خصوص اوستای متاخر ذکر این نکته قابل توجه است که بر خلاف گاتها که به منوتئیسم معتقد بوده ، صحبت از خدایانی متعدد(پولی تئیسم) می شود که هر کدام از این ایزدان با یکی از پدیده های طبیعت در ارتباط است ، ایزدانی همچون تیشتر خدای باران ، وایو خدای باد ، مهر خدای پیمان و جنگ ، آناهیتا ایزد بانوی آب و ... در واقع خدایان و خرده اوستا(اوستای متاخر) با خدایان ودایی که در ریگ ودا مورد ستایش قرار می گیرنداز ریشه واحد سرچشمه گرفته اند. در اوستای متاخر صفات کمالیه ای که زرتشت برای اهورامزدا قائل بود شخصیت می یابد و به موجودات مستقلی تبدیل می شوند. در بندهش عرش خداوند به صورت هرمی مجسم می شود که در راس آن اهورا مزدا قرار گرفته و در یک طرف آرمئیتی ، خورتات ، امرتات ، ودر طرف دیگر وهومنه ، امشه وهیشته و خشترا و در سطح پائین نیز سروش ایستاده است. این هرم شباهت فراوانی با ادیتاهای آریایی و هفت سیاره بابلی دارد. در بابل آساراماس با هفت روح خوب آسمانی به نام ای گی گی و هفت روح شریر به نام انوناکی توام بوده است .برای تفهیم بهتر مسئله مثل دیگر می آوریم ، در گاتها آتش به عنوان یک عنصر ساده طبیعی معرفی می شود و برای بهره گرفتن از ذخیره ذهنی مردم نور و حرارت آن را به مفهوم فروغ و نور الهی به کار گرفته است. در تمتم شش سرودی که از آتش سخن رفته کوچکترین اثری از این عنصر به عنوان یک شخصیت قابل ستایش نیست و حتی اشاره ای به تقدس آن نیز نشده است. از خدای آتش و ایزد آذر نیز نشانی در گاتها نیست و آگنی(خدای آتش) هم مانند تمام دیوهای آریایی مطرود شده است. اما رفته رفته آتش شکل خدایی به خود می گیرد و پسر اهورامزذا می شود.در سرود آتش یشت اوستای متاخر چنین می خوانیم :نماز به تو آتش ، ای بزرگترین آفریده اهورامزدا و سزاوار ستایش به خشنودی اهورامزدا ... برازنده نیایش و ستایش باشی تو در خانه مردمان ـ خوشبخت باد کسی که می ستاید تو را با هیزم در دست ؛ با شیر در دست و هاون در دست... بده بمن ای آذر عزیزِ اهورامزدا رامش آسوده ، روزی آسوده ، زندگی آسوده ، پارسایی کامل و پس از ان دانشی که بزرگ و پی گیر و فنا ناچذیر باشد.اوستای قدیم دارای 21 نسک بوده است و نسک را دسته (دسته گل) معنی کرده اند برخی نیز آن را از کلمه «نسکه» به معنی «نامه» و کتاب می دانند.اوستای کنونی از پنج بخش یَسنا ، ویسپَرد ، یَشتها ، خُرده اوستا و وَندیداد تشکیل شده است..مسلم است که برای شناخت افکار زرتشت جز گاتها منبع دیگری قابل اطمینان نیست. اولین سرود گاتها هات28 بند1و2 به نام خدا آغاز می شود و در آن چنین آمده است :« پیش از هر چیز ای دانای بزرگ نیکی افزای مینو با دستهای بر افراشته ترا نماز برده خوشبختی کامل را خواستارم ، پروردگارا بشود که در پرتوی راستی و درستی از خرد و دانش ، ضمیر پاک و روان آفرینش را خشنود سازم.»زرتشت در همین سر آغاز گاتها راه مومن را مشخص می کند و ایمان را توجیه می نماید. فقط در سایه اعمالی که متکی به راستی و درستی است می توان خدا را خشنود ساخت و اندیشه نیک و خرد پاک بهترین وسیله برای نزدیک شدن به خداست. او در اولین قدم با صراحت تمام رشوه و فدیه و هدیه را که وسایل خشنودی خدایان جامعه است ، طرد مینماید.زرتشت در پیام خود همه خدایان آریایی را به موجوداتی موهوم و زائیده خیال مبدل ساخت و نام هیچ یک از آنان را نبرد ، زیرا اگر از آنها نام می برد برای ایشان عینیت و واقعیت قائل می شد. خدایانی نظیر وارونا ، ایندرا ، آگنی ...زرتشت تمام این خدایان راکه در مقابل اهورا مزدا قرار داشتند به دیو مبدل ساخت و به حدی ازآنها متنفر بود که حتی نام هیچیک از آنها را ذکر نکرد و اصطلاح کلی دیو بر آنها نهاد.

« اهورا مزدا نخستین اندیشه گری است که فروغش در انوار آسمانی منعکس گردیده و با نیروی خردش قانون ازلی راستی را آفریده ، تا یار و یاور نیک اندیشان باشد.»

زرتشت دراین سرود خدا را سر آغاز و سر انجام هستی می داند. وجودی که اورا نمی توان لمس کرد و با اندیشه و تفکر باید او را دریافت. اگر او را با دیده دل بنگریم نخستین اندیشه گری را می بینیم که انوار آسمان یا همه پدیده های طبیعت مظهر اندیشه گری اوست. او نه قهار است و نه جبار ، که نور مطلق است و نیکی مطلق. زرتشت از اهورامزدا که همیشه یکسان است و هیچ تغییری در او نیست ، یک تقاضای اساسی دارد :« باطن ما را با نور مقدست روشنایی بخش. » این همان اصل کلی است که کلید تکامل بشر محسوب می گردد

نقل از:http://www.bahaneh.net

/ 13 نظر / 149 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زرتشت پیامبرایرانی

به فامیلت و غیره بگو زرتشت شناس - ایران شناس - تاریخ دان و باستان شناس شوند وبلاگهای زرتشتی زیادشه هرکی 3وبلاگ

زرتشت پیامبرایرانی

به فامیلت و غیره بگو زرتشت شناس - ایران شناس - تاریخ دان و باستان شناس شوند وبلاگهای زرتشتی زیادشه هرکی 3وبلاگ

زرتشت پیامبرایرانی

به فامیلت و غیره بگو زرتشت شناس - ایران شناس - تاریخ دان و باستان شناس شوند وبلاگهای زرتشتی زیادشه هرکی 3وبلاگ

زرتشت پیامبرایرانی

به فامیلت و غیره بگو زرتشت شناس - ایران شناس - تاریخ دان و باستان شناس شوند وبلاگهای زرتشتی زیادشه هرکی 3وبلاگ

زرتشت پیامبرایرانی

به فامیلت و غیره بگو زرتشت شناس - ایران شناس - تاریخ دان و باستان شناس شوند وبلاگهای زرتشتی زیادشه هرکی 3وبلاگ

اناهیتا

یکی از زجرهایی که صادق هدایت می کشید این بود که می دید مردمش دین اجدادی و خوبشان یعی زرتشت را ول کردن و چسبیدن به دین بیگانه دین عربها یعنی اسلام وبرای مردگان عربها یعنی علی اصغرحسین و امام حسین و فاطمه زهرا و غیره گریه زاری می کنند الان روز شهادت فاطمه زهرا ببین ملتو ملت نفهم و نادان ملت مستعمره عربها

astiyag

درود بر خواهرعزیزم اناهیتا واقعه خلی بندی عاشورا وتاسوعا خیلی عذر می خوام به خاطر زن بازی حسین بوده اسم این زن که ارینب نام داشت که متاهل بوده یزید عاشق این زن میشه وحسین تازی زودتر ازیزید به سراغاین زن میره واین خبر به گوش یزید میرسه ودستور میده سر حسین تازی وحشی رو براش بیارن من تو کتاب تاریخ طبری خوندم یادم نیست کدو جلدوصفحه وهم چنین قاتل علی تازی یک سردار ایرانی به نام بهمن جازوییه رامهرمزی ازتبار خوزستان به قصد انتقام ازخون اریایی ها زد علی رو نصفش کرد من12 سال بیش در تاریخ طبری خوندم وتازمانی که زنده ام تبلیق ایین زرتشت میکنم بدرود

astiyag

بند ه بچه استان بارس هستم

zartosht

خیلی عالی بود ممنون از شما درد بر اشو زرتشت پاک درود بر اریایی های گرامی

بیگ شاهپور

به مهر . درود بر یاران گمنام . بسیار خردمندانه بود . به امید بیداری اندیشه و خرد . در پژوهش های نوین باور باستانی روزگار زرتشت که همانا هشت هزار سال پیش می باشد بدست آمده است . دوست خوبم نیایمان زرتشت هشت هزار سال پیش می زیسته . در روزگار انوشیروان پس از کشته شدن مزدک 14 کنگره از ستون های کاخ خسرو فرو ریخت که گفته اند 14 سده تازیان بر ایران فرمانروایی می کنند . پایانش نزدیک است . فروهرها بر می خیزند . اندیشه و خرد بیدار می شود . آزادی و بهروزی نزدیک است . درود بر یاران گمنام . خانه آباد ...