# خدایان_متآخر_و_بزرگ_اُلمپ:

خدایان متآخر و بزرگ اُلمپ:

خدایان متآخر و بزرگ اُلمپ:1.     زؤس                            =    الهۀ سرنوشت،آب وهوا{بزرگ خدا}2.     افرودیت{ونوس}    =    الهۀ عشق3.     پوسیدون              =    برادرزوس خدای دریاوزلزله4.     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید