# کهن_ترین_سرودهای_ایرانیان

کهن ترین سرودهای ایرانیان

اوستا کهن ترین سرودهای ایرانیان درباره ی نام اوستا اَهونَوَد گاه اُشتَوَد گاه سِپَنتمَد گاه وُهوخشتَر گاه وَهیشتوایشت گاه  هات 28  هات 43 هات 47  هات 51 هات 53  هات 29 هات 44 هات 48     هات 30  هات ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 80 بازدید