تهمت تحریف گات ها کتاب آسمانی اشو زرتشت

بسیاری از افراد هستند که کوشش میکنند تنها با دید خود دنیا را دیده و برسی کنند و چون اغلب مخاطبین آنها  هم فکران خودشان هستند و موضوعی را که به نظرشان میرسد بطور یک طرفه مطرح می کنند این گونه به نظر میرسد که هرچه میگویند حقیقت محض است!!    ۲ـ تمامی بخش های اوستا به خاطر زبان و فرهنگی که بر آن حاکم است کاملا" از یک دیگر جدا پذیر است و از نظر مفاهیمی هم بخش های اوستا با هم فرق دارد. و در همه جای اوستا گات ها به عنوان نوشته های خود اشو زرتشت ستایش شده است.   ۳ـ گات ها با خطی نوشته شده که خط دین دبیر نام دارد خطی که هنوز هم می توان ادعا کرد که کاملترین خط جهان است زیر و بم این خط مانند نت موسیقی ضرب دارد به گونه ای که دیکته ندارد و هرچه می گویید میتوانید با این خط دقیق بنویسید این خط به گونه ای گات ها را تنظیم کرده که موبدان امروزه وقتی بندهای گات ها را میخوانند همان تلفظی را دارد که پیامبر اشو زرتشت داشته و هرگاه به وسیله هر کسی خوانده شود همان مطلبی خوانده میشود که منظور اشو زرتشت بوده است. و بنا بر این کمتر کسی حتی اگر دلش میخواسته میتوانست تلفظ را عوض کند چه برسد به این که بخواهد مضمون آن را عوض کند.   ۴ـ گات ها حاوی چهار چوبی کلی و زندگی ساز است که همیشه مورد پذیرش بوده و هست و مطلبی نداشته که بخواهند آن را عوض کنند.   ۵ـ تا همین پنجاه سال پیش کسی که میخواسته به مقام موبدی برسد بایستی تمام گات ها و حتی یسنا و بخش های بسیار زیادی از اوستا را از بر کند. چرا که میدانید بر اساس سنت موبدان کار دیگری جز پاسداری از دین نداشته اند و تاریخ نشان میدهد که حتی روی تلفظ مطالب گات ها و... هم تعصب و وسواس زیادی داشتند چه برسد به اینکه به کسی اجازه دهند در آن کتاب ها دست ببرد. به ویژه که نوشته های گات ها شعر است و هرگونه تغییری را کارشناسان به راحتی میفهمیدند.  ۶ـ درست است که در زمان حمله اسکندر گجستک و سوزاندن اوستای تخت جمشید صنعت چاپ نبوده ولی به این معنی نیست که در سرزمین ایران تنها دو کتاب اوستا وجود داشته و یکی در تخت جمشید و دیگری در گنج شاپیکان نگهداری میکردند!!! این از دشمنان ماست که چنان در مردم القاء کردند که انگار در تمام ایران تنها دو کتاب اوستا وجود داشته است!! بلکه آشکار است در در سرتاسر ایران هزاران کتاب دست نویس اوستا وجود داشته است کمینه(لااقل) میتوان با اطمینان گفت که در آتشکده هر شهری از ایران کمینه( لااقل) یک کتاب اوستا وجود داشته.   ۷ـ در تاریخ آمده که کتاب اوستای موجود در تخت جمشید و گنج شاپیگان بر ۱۲ هزار پوست گاو نوشته شده بوده است بنابراین این کتاب به آن بزرگی که وزن بسیار بسیار سنگینی هم داشته برای مطالعات روزمره استفاده نمی شده.   ۸ ـ با توجه به این که مجموعه کتاب های مذهبی ما اوستا نامیده میشود و از روز نخست تا کنون موبدان می توانستند در هر زمان هرچه را که فکر می کردند برای مردم مفید است را به صورت کتابی جداگانه بنویسند و به مردم ارائه دهند و لازم نبوده در گات ها دست ببرند. 


اردشیر بابکان /// روز دی بدین از دی ماه سال ۳۷۴۸ زرتشتی. *( تحریف ادیان-تحریف دین زرتشت)

منبع:سخنان موبد دکتر اردشیر خورشیدیان فرنشین (رئیس) انجمن موبدان.

/ 0 نظر / 44 بازدید